Per 1 januari 2015 is (W)EET! Praktijk voor Gewichtsbeheersing gesloten.